ÖNEMLİ TARİHLER

Conference Timeline/ Konferans Zaman Çizelgesi

Dates/Tarihler

First day of the conference

Konfernasın İBaşlama Tarihi

 26 November 2021

 26 Kasım 2021

Last day of the conference

Konferansın Bitiş Tarihi

 28 November 2021

28 Kasım 2021

Author registration opens

Yazar kayıt başlama tarihi

15 Ocober 2021

15 Ekim 2021

Author registration closes - Strict deadline for submission of proposals

Yazar kayıt kapanış tarihi. Sunum Önerilerinin  son günü

 5 November 2021

  5 Kasım 2021

ULEAD office will let you know if your proposal has been accepted.

Önerilerin kabul edildiğinin ULEAD tarafından bildirilmesi

 10 November 2021

 10 Kasım 2021

Publication of full congress programme

Kongre programının yayınlanması

 20 November 2021

 20 Kasım 2021

Early registration

Erken Kayıt

 15 October-12 November 2021

15-Ekim-12 Kasım 2021

Late registration

Geç Kayıt

 13 - 20 November 2021

13-20 Kasım 2021

Note: Since the congress program will be announced after the deadline expires, the papers not paid will not be included in the congress program.

Not: Kongre programı son başvuru tarihinden sonra açıklanacağı için ücreti ödenmeyen bildiriler kongre programına dahil edilmeyecektir.


15 Ekim 2021, Cuma 2727 defa okundu