Tam Metin Bildirilerin Yayımlanması! Yeni! (Publication of Full Papers! New!)

Değerli katılımcılar, tam metin çalışmalarınızı aşağıda listelenen dergilerden birine dergi formatına uygun şekilde gönderebilirsiniz. Lütfen çalışmanıza dipnot olarak çalışmanın 15. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi-ULEAD 2021'de sunulduğunu belirtiniz.

(Dear participants, based on the required format of each journal, you can send your full papers to one of the the journals listed below. In your paper, please add a footnote stating that your paper has been presented in the 15th International Congress of Research in Education - ICRE 2021.)

 

ELT Research Journal

(Uluslararası hakemli dergi. / Etik Kurul Belgesi İstenir.)

https://dergipark.org.tr/tr/pub/eltrj 

 

International Journal of Educational Spectrum

(Uluslararası hakemli dergi. / Etik Kurul Belgesi İstenmez.)

https://dergipark.org.tr/en/pub/ijesacademic

 

Ulusal Eğitim Dergisi

(Ulusal hakemli dergi. / Etik Kurul Belgesi İstenmez.)

https://uleder.com/index.php/uleder/index

 


27 Kasım 2021, Cumartesi 455 defa okundu